Ortodoncja

Leczenie ortodontyczne ma na celu przywrócenie prawidłowych warunków zgryzowych, a także poprawę estetyki. Profesjonalna praca lekarza ortodonty, diagnostyka oraz stosowanie materiałów najwyższej jakości składają się na pełne powodzenie leczenia ortodontycznego.

Obecnie leczenie ortodontyczne jest możliwe nie tylko u dzieci w wieku szkolnym, młodzieży ale również u osób dorosłych. Czasami leczenie ortodontyczne jest wstępnym etapem u pacjentów leczonych protetycznie lub implantologicznie. Celem aparatów ortodontycznych jest korygowanie wad zębowych i zgryzowych. Wykorzystując działanie sił na zęby i szczęki można spowodować przesunięcia zębów oraz nadać szczękom określony kierunek wzrostu.
Rozróżniamy aparaty ortodontyczne wyjmowane (ruchome) i stałe.

W naszym gabinecie zajmujemy się

  • Wczesnym leczeniem dzieci aparatami wyjmowanymi, które zapobiega przed nasilaniem się i utrwalaniem wad zgryzu w okresach późniejszych. Wskazaniem do wizyty u ortodonty jest zaburzenie wyrzynania zębów, a także występujące parafunkcje czy dysfunkcje np. oddychanie przez usta, nawyk ssania palca, nagryzanie wargi itp.
  • Leczeniem wad zgryzu u młodzieży i dorosłych aparatami stałymi. Zależnie od wady stosujemy stałe aparaty grubołukowe, zakładane na zęby od strony podniebienia oraz aparaty cienkołukowe przyklejane do powierzchni wargowej zębów.
  • Ortodontycznym przygotowanie do leczenia protetycznego pacjentów dorosłych.
  • Leczeniem zespołowym:
    leczenie ortodontyczno – periodontologiczne
    leczenie ortodontyczno – chirurgiczne pacjentów z wadami szkieletowym
  • Leczeniem retencyjnym – utrwalającym osiągnięte wyniki.

Leczenie ortodontyczne w naszym gabinecie poprzedzone jest wykonaniem pełnej dokumentacji medycznej. To na niej opiera się ustalenie diagnozy i indywidualnego planu leczenia pacjenta-dając gwarancję na prawidłowy i zdrowy zgryz. Diagnostyka jest jednym z najważniejszych punktów leczenia!

WIZYTA I

Konsultacja ortodontyczna
Pobranie dokumentacji medycznej.

Dr Grodzka przeprowadza badanie kliniczne – bada zęby i zgryz pacjenta, ocenia rysy twarzy, funkcjonowanie stawów skroniowo- żuchwowych, czynności oddychania, połykania oraz mowy.

Na wizycie pobierane są wyciski szczęki i żuchwy do modeli diagnostycznych oraz fotografie twarzy i zgryzu pacjenta.
Należy wykonać również zdjęcia rentgenowskie – pantomograficzne i cefalometryczne.

Po dokładnej analizie zebranych materiałów przygotowywany jest szczegółowy plan leczenia dla Pacjenta.

WIZYTA II

Przedstawiona zostaje diagnoza i optymalny plan leczenia pacjenta.

Lekarz wyjaśnia na czym będzie polegała terapia i pokazuje przykłady leczenia danej wady zgryzu.
Pacjent otrzymuje pełną dokumentację, w której zawarta jest:
– analiza przypadku,
– plan leczenia z uwzględnieniem wszystkich etapów leczenia z udziałem innych specjalistów,
– przewidywany czas leczenia,
– koszty,
– rodzaj stabilizacji uzyskanego efektu leczenia,
– ogólne informacje dotyczące leczenia ortodontycznego.

Są samodzielnie wkładane i wyjmowane przez Pacjenta. W zależności od rodzaju wady zgryzu stosowane są różne rodzaje aparatów. Aparat jest zbudowany z akrylowej płytki (kolor wybiera Pacjent), metalowych elementów dopasowanych kształtem do zębów oraz elementów będących źródłem siły działającej na zęby (śruby, sprężyny). Najczęściej jest on stosowany u dzieci między 7 a 12 rokiem życia, a więc przed zakończeniem wymiany zębów mlecznych na stałe. Czas leczenia i jego skuteczność jest uzależniona od rodzaju wady zgryzu, wieku Pacjenta, współpracy Pacjenta z lekarzem oraz ilości godzin, które przeznacza pacjent na noszenie aparatu. Noszenie ich tylko w nocy jest niewystarczające. Aby oczekiwać skutecznych efektów leczenia, aparat należy nosić 6-8 godzin w ciągu dnia oraz całą noc.
Jednak możliwości aparatu ruchomego są dość ograniczone. Można korygować nadmierne wychylenie lub przechylenie zębów, ale przesuwanie zębów nie jest już takie proste.
Wyróżniamy kilka rodzajów aparatów ruchomych. Wykonywane są one indywidualnie, w zależności od wady zgryzu, stosowany jest na noc i kilka godzin w ciągu dnia. Okres leczenia uzależniony jest od wady zgryzu i systematyczności pacjenta a wizyty kontrolne odbywają się co 4-6 tygodni.
Istotnym, ostatnim etapem jest stabilizacja osiągniętych wyników i zapobieganie nawrotowi wady, czyli faza retencji (trwająca kilka lat). W przypadku leczenia aparatem ruchomym funkcję aparatu retencyjnego spełnia dotychczas użytkowany aparat ortodontyczny bez aktywowania.

Pozwalają na leczenie wad znacznie poważniejszych niż aparat ruchomy. Aparat stały zbudowany jest z zamków i pierścieni, które są przyklejane do zębów. Te elementy stanowią umocowanie dla sprężystych drutów, które wywierają na zęby stałą, precyzyjną siłę, pozwalającą na osiągnięcie zamierzonego efektu leczniczego. W trakcie leczenia niezwykle istotne jest przestrzeganie zasad higieny – zamki i pierścienie sprzyjają odkładaniu się płytki nazębnej, co zwiększa ryzyko próchnicy.

RODZAJE APARATÓW STAŁYCH

W zależności od wymagań leczniczych i estetycznych Pacjenta polecane są różne rodzaje aparatów ortodontycznych:

Metalowe – precyzyjne, tańsze, dające możliwość urozmaicenia poprzez użycie kolorowych ligatur utrzymujących łuk, lub zastosowanie zamków typu mini.

Estetyczne – ceramiczne, kompozytowe (w kolorze zęba) lub kryształowe (monokryształ szafiru)- transparentne.

Systemy samoligaturujące – to nowoczesne systemy ortodontyczne umożliwiające wyraźne skrócenie czasu trwania zarówno poszczególnych wizyt, jak i całego leczenia! Unikalna budowa zamków zapewnia zminimalizowanie nieprzyjemnych odczuć dla pacjenta oraz sprzyja utrzymaniu idealnej higieny jamy ustnej.

 

ZAŁOZENIE APARATU STAŁEGO

Zabieg całkowicie bezbolesny, trwa około 1- 1,5 godziny. Lekarz przykleja zamki i pierścienie, zakłada łuk oraz przymocowuje go ligaturami, metalowymi lub elastycznymi tzw. gumkami. Pacjent może wybrać kolor z bardzo szerokiej gamy kolorów. Zęby powinny być wyleczone a kamień usunięty. Następnie ortodonta przedstawia Pacjentowi wskazania i zalecenia dotyczące właściwego obchodzenia się z aparatem. Bezpośrednio po założeniu aparatu niektórzy mogą odczuwać pewien dyskomfort bądź lekki ból, który w ciągu kilku dni powinien zniknąć. Można go złagodzić za pomocą ogólnie dostępnych leków przeciwbólowych.

 

WIZYTY KONTROLNE

W zależności od metody leczenia i indywidualnych wymagań pacjenta odbywają się one z różną częstotliwością: co 4-6 tygodni zamki standardowe metalowe i kosmetyczne i co 8-10 tygodni zamki samoligaturujące. W czasie tych wizyt lekarz kontroluje postępy leczenia i reguluje siłę, z jaką aparat działa na zęby. Wizyty kontrolne są bardzo istotne dla prawidłowego przebiegu leczenia, a ich zaniedbanie może być fatalne w skutkach. Bez stałej kontroli aparat mógłby wywołać odwrotny efekt od oczekiwanego np. pogłębić istniejącą wadę lub spowodować nową wadę zgryzu.

 

RETENCJA

Ostatnim etapem leczenia, równie istotnym, bo stabilizującym osiągnięte wyniki i zapobiegającym nawrotowi wady, jest faza retencji (trwająca ok. trzech lat). W sytuacji leczenia aparatem stałym, po zdjęciu aparatu, oczyszczeniu zębów kleju i wypolerowaniu, pacjent otrzymuje ruchomą, akrylową płytkę retencyjną na zęby górne oraz specjalny drucik przyklejany do wewnętrznej powierzchni zębów dolnych.