usługi chirurgiczne cena
 Konsultacja  100 zł
 Ekstrakcja zęba mlecznego  100-150 zł
 Ekstrakcja zęba stałego  200-300 zł
 Ekstrakcja zęba metodą chirurgiczną  350 zł
 Usuwanie zębów ósmych  250-550 zł
 Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego  450-550 zł
 Wycięcie kaptura dziąsłowego  130 zł
 Podcięcie wędzidełka u niemowlęcia  220-250 zł
 Plastyka wędzidełka wargi/języka  250/300 zł
 Plastyka połączenia ustno-zatokowego  400 zł
 Chirurgiczne odsłonięcie zęba zatrzymanego  400 zł
 Chirurgiczne odsłonięcie zęba zatrzymanego z naklejeniem zaczepu ortodontycznego  550 zł
 Wprowadzenie miniimplantu ortodontycznego  450-500 zł
 Kortykotomia (jeden łuk)  1900 zł
 Wszczepienie implantu zębowego  2400 zł
 Korona na implancie  2200 zł
 Regeneracja/Augmentacja kości  indywidualna
 Resekcja wierzchołka korzenia zęba jednokorzeniowego  450 zł
 Resekcja wierzchołka korzenia zęba wielokorzeniowego  550 zł
 Usunięcie torbieli kości  450 zł
 Usunięcie torbieli zastoinowej  350 zł
 Replantacja zęba z unieruchomieniem  400 zł
 Usunięcie zmiany na błonie śluzowej z badaniem histopatologicznym  300 zł
 Nacięcie ropnia  150 zł
 Szycie zębodołu  40 zł
 Leczenie suchego lub zakażonego zębodołu  50 zł
 Zdjęcie RTG wewnątrzustne zębowe  15 zł
 Znieczulenie miejscowe  w cenie zabiegu
 Zdjęcie szwów założonych w naszym gabinecie  bezpłatne
 Zdjęcie szwów założonych w innym gabinecie  50 zł
ortodoncja cena
 Konsultacja specjalistyczna  100 zł
 Modele diagnostyczne (wyciski) + fotografie  200-250 zł
 Plan leczenia  100 zł
 Aparat stały cienkołukowy metalowy (jeden łuk)  2000 zł
 Aparat stały cienkołukowy metalowy/kosmetyczny (jeden łuk)  2400 zł
 Aparat stały cienkołukowy kosmetyczny (jeden łuk)  3000 zł
 Aparat stały bezligaturowy DAMON (jeden łuk)  2800 zł
 Aktywacja aparatu stałego  200-250 zł
 Aparat stały fragmentaryczny (2 trzonowce i 4 siekacze)  1000 zł
 Kontrola aparatu fragmentarycznego  100-150 zł
 Awaria (odklejenie) zamka metalowego/kosmetycznego poza wyznaczoną wizytą  60/100 zł
 Awaria (odklejenie) zamka kosmetycznego (koszt zamka)  100 zł
 Aparat stały grubołukowy  400-450 zł
 Aparat Quad Helix  600 zł
 Płytka Nance’a  400 zł
 Wyciąg zewnątrzustny  300 zł
 Zdjęcie aparatu stałego (jeden łuk)  150 zł
 Retainer stały  300-350 zł
 Naprawa retainera + za każdy dodatkowy element naprawy  100 + 30 zł
 Retainer zdejmowany  350-400 zł
 Szyna Osamu  350 zł
 Maska twarzowa  500 zł
 Aparat RPE  1200 zł
 Aparat Epstein  1200 zł
 Aparat Pendex  900 zł
 Kontrola aparatu RPE, Epstein, Pendex  80-100 zł
 Ekspander  750 zł
 Rotator  500 zł
 Korektor wady klasy II – sprężynowy  1200 zł
 Korektor wady klasy II – dystalizator Carrier Motion (z szyną)  1600 zł
 Badanie z artykulacją modeli + wyciski do modeli  300 + 100 zł
 Szyna artykulacyjna  400 zł
 Wyciski do modeli kontrolnych, fazowych  100 zł
 Aparat zdejmowany (1 sztuka)  700 zł
 Aparat blokowy  850 zł
 Aparat Twin Block  1400 zł
 Kontrola aparatu zdejmowanego  80-100 zł
 Naprawa aparatu zdejmowanego  100 zł
 Przyklejenie zaczepu podczas zabiegu chirurgicznego  300 zł
 Higienizacja w trakcie leczenia aparatem stałym  200 zł