usługi chirurgiczne cena
 Konsultacja  50 zł
 Ekstrakcja zęba mlecznego  80 zł
 Ekstrakcja zęba stałego  150-200 zł
 Ekstrakcja zęba metodą półchirurgiczną  200-250 zł
 Ekstrakcja zęba metodą chirurgiczną  300 zł
 Usuwanie zębów ósmych  200-400 zł
 Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego  400 zł
 Wycięcie kaptura dziąsłowego  80 zł
 Plastyka wędzidełka wargi/języka  200/250 zł
 Plastyka połączenia ustno-zatokowego  350 zł
 Chirurgiczne odsłonięcie zęba zatrzymanego  350 zł
 Chirurgiczne odsłonięcie zęba zatrzymanego z naklejeniem zaczepu ortodontycznego  550 zł
 Wprowadzenie miniimplantu ortodontycznego  400-450 zł
 Kortykotomia (jeden łuk)  1700 zł
 Wszczepienie implantu zębowego  2400 zł
 Korona na implancie  2000 zł
 Regeneracja/Augmentacja kości  indywidualna
 Resekcja wierzchołka korzenia zęba jednokorzeniowego  400 zł
 Resekcja wierzchołka korzenia zęba wielokorzeniowego  500 zł
 Usunięcie torbieli kości  400 zł
 Usunięcie torbieli zastoinowej  300 zł
 Replantacja zęba z unieruchomieniem  350 zł
 Usunięcie zmiany na błonie śluzowej z badaniem histopatologicznym  200/250 zł
 Nacięcie ropnia  100 zł
 Szycie zębodołu  40 zł
 Leczenie suchego lub zakażonego zębodołu  30 zł
 Zdjęcie RTG wewnątrzustne zębowe  15 zł
ortodoncja cena
 Konsultacja specjalistyczna  100 zł
 Modele diagnostyczne (wyciski) + fotografie  150-200 zł
 Plan leczenia  100 zł
 Aparat stały cienkołukowy metalowy (jeden łuk)  1600 zł
 Aparat stały cienkołukowy metalowy/kosmetyczny (jeden łuk)  2000 zł
 Aparat stały cienkołukowy kosmetyczny (jeden łuk)  2500 zł
 Aparat stały bezligaturowy  2300-2500 zł
 Aktywacja aparatu stałego  150-200 zł
 Aparat stały fragmentaryczny (2 trzonowce i 4 siekacze)  800 zł
 Kontrola aparatu fragmentarycznego  100 zł
 Awaria (odklejenie) zamka metalowego/kosmetycznego poza wyznaczoną wizytą  60/100 zł
 Awaria (odklejenie) zamka kosmetycznego (koszt zamka)  100 zł
 Aparat stały grubołukowy  300 zł
 Aparat Quad Helix  500 zł
 Płytka Nance’a  350 zł
 Wyciąg zewnątrzustny  300 zł
 Zdjęcie aparatu stałego  150 zł
 Retainer stały  250 zł
 Naprawa retainera (na 1 zębie)  50 zł
 Retainer zdejmowany  300 zł
 Szyna Osamu  300 zł
 Maska twarzowa  300 zł
 Aparat RPE  900 zł
 Aparat Epstein  900 zł
 Aparat Pendex  800 zł
 Kontrola aparatu RPE, Epstein, Pendex  60 zł
 Ekspander  600 zł
 Rotator  500 zł
 Korektor wady klasy II  800 zł
 Artykulacja modeli  250 zł
 Szyna artykulacyjna  350 zł
 Wyciski do modeli kontrolnych, fazowych  80-100 zł
 Aparat zdejmowany (1 sztuka)  550 zł
 Aparat blokowy  750 zł
 Aparat Twin Block  950 zł
 Kontrola aparatu zdejmowanego  60 zł
 Naprawa aparatu zdejmowanego  80 zł
 Przyklejenie zaczepu podczas zabiegu chirurgicznego  200 zł